2021-02-07, Ej fakturerade lag: Bollskola

Antal exklusive seniorer.

2020-09-09: Exkluderar 26 seniorer men inkluderar P04. Totalt inkl seniorer 271 spelare.